کارگاه کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک در کشاورزی توسط انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک در کشاورزی توسط انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار شد.

کارگاه کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک در کشاورزی توسط انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار شد.


در تاریخ 3/10/1397 کارگاه آموزشی تحت عنوان کاربرد شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در کشاورزی با حضور دانشجویان و اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی توسط انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار گردید. این کارگاه توسط جناب آقای مهدی شعبانی نژاد دانشجوی دکتری رشته حشره شناسی دانشگاه رازی و مدرس کشوری این دوره در دانشگاه های تهران، اردبیل، علوم پزشکی اهواز و ملی حفاری ایران تدریس شد. ایشان در ابتدا معرفی کوتاهی درباره نحوه شکل گیری این علم توضیحات را ارائه نمودند. سپس در ادامه بحث به موضوعات پایه ای در این علم اشاره داشتند و از مزایا و معایب این علم جدید برای حاضرین توضیحاتی بیان نمودند.

ایشان در ادامه بحث خود با مثالی در حوزه زراعت به جزئیات پارمترهای مورد نیاز جهت استفاده در این برنامه اشاره داشتند و سپس و نحوه حل مسائله پرداختند. بعد از توضیحات درباره شبکه عصبی و نحوه کار با آن نوبت به تحلیل نتایج بدست آمده از طریق کاربرد الگوریتم ژنتیک پرداختند و عنوان کرد که الگوریتم ژنتیک به ما کمک میکند تا دقت نتایج بدست آمده از طریق شبکه عصبی را بالا ببریم و از هرگونه خطای احتمالی تا حد امکان جلوگیری انجام شود. در پایان کارگاه جلسه پرسش و پاسخی حول موضوع کارگاه برگزار گردید. همچنین با استقبال شرکت کنندگان تصمیم بر این شد که کارگاه برنامه نویسی عملی شبکه عصبی نیز توسط انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در آینده نزدیک برنامه ریزی و برگزار گردد. به افراد شرکت کننده گواهی معتبر از معاونت فرهنگی دانشگاه رازی اعطا گردید.