کارگاه طرح واره درمانی توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه طرح واره درمانی توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت برگزار شد.

کارگاه طرح واره درمانی توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت برگزار شد.


 

کارگاه طرح واره درمانی روز چهارشنبه ۱۴ آذر در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی با استقبال دانشجویان روانشناسی و مشاوره برگزار شد.

به گزارش انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت، این کارگاه ازجمله کارگاه های تخصصی مورد نیاز دانشجویان گروه روانشناسی و مشاوره بود که توسط این انجمن برگزار شد و امید آن می رود که با برگزاری چنین برنامه هایی دانشجویان بیشتر با دانش تخصصی رشته خود آشنا شوند

طرح واره درمانی یک روش درمان شناختی در مشاوره و رواندرمانی است و برای درمان اختلالات روانی، رفتاری و ارتباطی به کار می رود.