نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه طراحی تمرینات مقاومتی برای کاهش یا افزایش وزن

کارگاه طراحی تمرینات مقاومتی برای کاهش یا افزایش وزن


کارگاه طراحی تمرینات مقاومتی برای کاهش یا افزایش وزن

دانشجویان در این کارگاه که مدرس، دکتر رستگار حسینی، هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی بودند، با روش های مختلف اندازه گیری درصد توده چربی بدن و محاسبه وزن ایده آل افراد آشنا شدند و همچنین اصول کلی تمرینات مقاومتی و طراحی تمرین برای تیپ های مختلف بدنی را فرا گرفتند. همچنین در پایان دانشجویان با نمونه هایی از برنامه های تمرینی برای افزایش و یا کاهش وزن در افراد با تیپ های بدنی مختلف آشنا شدند. به دلیل استقبال زیاد دانشجویان و تعداد زیاد نفرات شرکت کننده، این کارگاه در دو روز برگزار شد.