کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت برگزار شد.

کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی سلامت برگزار شد.


این کارگاه روز دوشنبه ۱۲ آذر در دانشکده علوم اجتماعی با تدریس دکتر مصطفی اکبری و حضور دانشجویان رشته های مختلف برگزار شد.

به گزارش انجمن علمی روانشناسی سلامت با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات برگزاری این کارگاه با هدف یادگیری روش های صحیح مطالعه توسط دانشجویان انجام شد.

دبیر این انجمن خبر داد؛ با توجه به اهمیت این موضوع، به زودی کارگاه روش های صحیح مطالعه و تقویت حافظه در مقیاسی بزرگتر و برای همه ی دانشجویان دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.