کارگاه "آموزش نرم‌افزار ABAQUS " - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه "آموزش نرم‌افزار ABAQUS "

کارگاه "آموزش نرم‌افزار ABAQUS "


به همت انجمن علمی-دانشجویی مواد و متالوژی کارگاه "آموزش نرم‌افزار ABAQUS " با تدریس آقای احسان خشمین در تاریخ 98/02/14 الی 98/03/05 در مجتمع کلاس‌های دانشکده فنی و مهندسی به مدت 12 ساعت طی 8 جلسه برگزار شد. یکی از نرم‌افزارهای مورد استفاده و تخصصی رشته مهندسی مواد و متالورژی است، که با توجه به نیاز دانشجویان به فراگیری نرم‌افزار مذکور برای شبیه‌سازی قطعات و پروفیل‌های متفاوت و کاربردهای گوناگون دیگر، ملزم به برگزار آن شدند.