کارگاه آموزشی HSE پیشرفته و مقدماتی توسط انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی HSE پیشرفته و مقدماتی توسط انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار شد.

کارگاه آموزشی HSE پیشرفته و مقدماتی توسط انجمن علمی مهندسی شیمی برگزار شد.


 

 

 

این کارگاه در تاریخ ۲۰/۹/۹۷ توسط انجمن علمی مهندسی شیمی، انجمن علمی بین رشته ای ژئومکانیک نفت وبا همکاری اداراه ی HSE ومدیریت پالایشگاه کرمانشاه به مدت ۸ ساعت در دانشگاه رازی و دانشکده ی نفت و پتروشیمی برگزار گردید.

مدرس این دوره جناب آقای وحید ابوذری کارشناس اداره ی HSE پالایشگاه بودند که هماهنگی های لازم با پالایشگاه را نیز بر عهده داشتند.

جامعه ی هدف این کارگاه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی با توجه به لزوم آشنایی آنها با مباحث ایمنی و HSE بود. در این دوره مطالب ذیل به دانشجویان اموزش داده شد:

  1. تعریف ایمنی و HSE
  2. آشنایی با منایع خطر (آتش، صدا، پرتوها و تشعشات و …)
  3. مهندسی ایمنی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

گارگاه با حضور ۷۰ نفر از دانشجویان رشته ی های فنی و مهندسی گردید و با توجه به استقبال پرشور دانشجویان ،انجمن علمی بر آن شد تا یک دوره ی دیگر کارگاه را در تاریخ ۲۸/۹/ ۹۷برگزار کند.