نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی دانشجویان و آگاهی از مسؤولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه رازی

کارگاه آموزشی دانشجویان و آگاهی از مسؤولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه رازی


کارگاه آموزشی دانشجویان و آگاهی از مسؤولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه رازی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی «دانشجـویـان و آگاهی از مسؤولیت‌پـذیـری اجتمـاعی دانشـگاه رازی» را ویژۀ دانشجویان برگزار می‌کند. 

                 

 

مدرس: 
دکتر لاله صالحی
عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

 

زمان: 
دوشنبه 10 خردادماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۸ الی ۲۰

 

لینک کارگاه: 
https://vc5.razi.ac.ir/rjgbv7xiiwqh/