نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک (هواکشت)

کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک (هواکشت)


کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک (هواکشت)

به همت انجمن علمی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران گلخانه ای به روش ایروپونیک (هواکشت) در تاریخ های 9، 10 و 11 مهرماه بصورت تئوری و عملی با حضور 25 نفر از شرکت کنندگان به مدت 12 ساعت با تدریس جناب آقای یاسین نوروزی دانشجوی دکتری زراعت برگزار گردید. در بخش تئوری کارگاه به مقدمه کشت زعفران گلخانه ای، آماده سازی سالن کشت، آماده سازی پیازها جهت انتقال به گلخانه، کنترل دما و رطوبت داخل گلخانه، نحوه برداشت زعفران و انتقال مجدد پیازها اشاره شد. همچنین، شرکت کنندگان بصورت گروه های 3 نفره با رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور در سالن کشت زعفران گلخانه ای که توسط انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی واقع در آزمایشگاه مرکزی کشت گردیده است حضور یافتند و از نزدیک تمامی نکات ذکر شده در بخش تئوری را بصورت عملی نیز آموزش دیدند. یاسین نوروزی مدرس کارگاه و دبیر انجمن علمی تولید و ژنتیک گیاهی هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش دانشجویان در جهت کارآفرینی و اشتغالزایی عنوان کرد. ایشان همچنین، بیان کردند در این طرح علاوه بر بحث آموزش دانشجویان، پیازهایی از 5 شهر مختلف (کرمانشاه، جوانرود، قاین، نیشابور و تربت حیدریه) از لحاظ خصوصیات کمی و کیفی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. در پایان این دوره از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی گواهی حضور در کارگاه آموزشی اعطا گردید.