کارگاه آموزشی « راهکارهای بهبود انگیزه های تحصیلی با نگرش نو » - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی « راهکارهای بهبود انگیزه های تحصیلی با نگرش نو »

کارگاه آموزشی « راهکارهای بهبود انگیزه های تحصیلی با نگرش نو »


کارگاه آموزشی « راهکارهای بهبود انگیزه های تحصیلی با نگرش نو »

ه همت انجمن علمی –دانشجویی علوم زیستی مدیریت ورزشی کارگاه آموزشی تحت عنوان «راهکارهای بهبود انگیزه‌های تحصیلی با نگرش نو» با تدریس دکتر محسن گل محمدیان(عضو هیئت علمی دانشگاه رازی)در تاریخ 98/02/02 به مدت 2 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان(20 نفر) برگزار شد.

در این کارگاه سعی شد در حوزه موانع پیشرفت تحصیلی، آشنایی با راه های ایجاد انگیزه در زندگی، آشنایی با تکنیک های موثر در ایجاد یک زندگی شاد، آشنایی با راه های کنترل کننده عوامل استرس زا توسط مدرس کارگاه بحث و تبادل نظر صورت گیرد.