کارگاه آموزشی «آلودگی زیست محیطی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی «آلودگی زیست محیطی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی»

کارگاه آموزشی «آلودگی زیست محیطی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی»


کارگاهی با عنوان «آلودگی زیست­محیطی و ضرورت بهینه­سازی فرهنگ مصرف انرژی» مورخ 98.2.9  در گلستان فرهنگ و ادب دانشگاه رازی با تدریس الله بخش کاووسی به مدت 2 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان (15 نفر) برگزار شد. در این کارگاه ابتدا به معرفی سه اصل معماری پایدار سپس به اهمیت هر سه عامل اقتصاد، محیط­زیست و اجتماع در رسیدن به اهداف پایداری، جایگاه کشورهای مختلف در هرکدام از این پارامترها پرداختند و نیز  به لزوم توجه به مقوله فرهنگ در رسیدن به اهداف یک جامعه، نقش فرهنگ را در کمک به بهینه­سازی مصرف انرژی به­خصوص در بخش خانگی که 40 درصد از کل مصرف انرژی ایران را به خود اختصاص داده، اشاره کردند. در پایان، راهکارها و اقدامات پیش­گیرانه لازم برای عدم به خطرافتادن نسل آینده و توجه به نیازهای آنها و در نهایت رسیدن به زمینی سبز و مطابق با معیارهای پایداری برای رسیدن به اهداف بهینه­سازی مصرف انرژی توسط این عضو هیئت علمی ارائه شد و نظرات هرکدام از دانشجویان در خصوص چگونگی برنامه­ریزی مناسب برای بهبود فرهنگ مصرف انرژی شنیده شد.