نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه «تجربه متقابل دانشگاه و دانشگاهیان از فضای مجازی» در کانال سدید برگزار شد.

کارگاه «تجربه متقابل دانشگاه و دانشگاهیان از فضای مجازی» در کانال سدید برگزار شد.


کارگاه «تجربه متقابل دانشگاه و دانشگاهیان از فضای مجازی» در کانال سدید برگزار شد.

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ششمین جلسه از سلسله جلسات گفتگوهای فرهنگی دانشجویی در ۳۱ شهریورماه ۹۹ در کانال تلگرامی سدید برگزار شد.

در این جلسه که با موضوع  «تجربه های متقابل دانشگاه و دانشجویان از فضای مجازی» برگزار شد دکتر فرزاد رستمی معاون محترم آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه و سخنران جلسه، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های مسئولین آموزش دانشگاه در کاهش موانع و مشکلات فضای آموزش مجازی، به بیان تجربه های خود و سایر همکاران و نیز دانشجویان از این فضای تحمیل شده بر سیستم آموزشی دانشگاه در طول ۷ ماه گذشته پرداخت.
در ادامه، ایشان ضمن پاسخ به پرسش های دانشجویان، راهکارهایی را برای برون رفت از  مشکلات آموزش در فضای مجازی پیشنهاد دادند.