پلیس 128 - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پلیس 128

پلیس 128


هرگونه اخبار و اطلاعات و فعالیت افراد مشکوک به فروش و توزیع مواد مخدر  را فوراً به پلیس مبارزه با مواد مخدر  اطلاع رسانی نمایید.

 سامانه تلفنی 128 پلیس مبارزه با مواد مخدر بصورت شبانه روی آماده دریافت اخبار و اطلاعات می باشد.