وبینار(سمینار آنلاین) با حضور دکتر کامران وفا فیزیکدان ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد - آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار(سمینار آنلاین) با حضور دکتر کامران وفا فیزیکدان ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد

وبینار(سمینار آنلاین) با حضور دکتر کامران وفا فیزیکدان ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد


وبینار(سمینار آنلاین) با حضور دکتر کامران وفا فیزیکدان ایرانی و استاد دانشگاه هاروارد و مدیریت دکتر راستی ویس برای اولین بار در روز دوشنبه برگزار شد.  بخش اول وبینار به ارائه ی دکتر کامران وفا با موضوع سیاهچاله ها اختصاص یافت و در بخش دوم، به پرسش و پاسخ بین دانشجویان و اساتید اختصاص یافت. در این وبینار که به طور همزمان 20 دانشگاه کشور با دکتر کامران وفا درارتباط مستقیم بودند، دانشگاه رازی نیز در این وبینار حضور داشته است.