نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار رایگان بزرگراه ورود به صنعت ( نیاز صنعت متالورژی و بازار کار آن)

وبینار رایگان بزرگراه ورود به صنعت ( نیاز صنعت متالورژی و بازار کار آن)


وبینار رایگان بزرگراه ورود به صنعت ( نیاز صنعت متالورژی و بازار کار آن)

انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه رازی با برگزاری وبینار رایگان با عنوان بزرگراه ورود به صنعت قصد داشت دانشجویان و مهندسان آینده را به صنعت نزدیکتر گرداند با توجه به صنعتی بودن رشته مهندسی مواد این امر امری لازم بود که دانشجویان با بازار کار و نحوه ورود به صنعت در رشته خود و آینده خود را بهتر بشناسند . در این وبینار که در تاریخ سه شنبه 8 مهر ماه 99 به صورت مجازی و در بستر اسکای روم دانشگاه برگذار گردید تعدادی دانشجو هم رشته از سایر دانشگاه های کشور نیز ثبت نام نمودند و شرکت کردند . سخنران این وبینار جناب مهندس داوود محمودی (شاغل در کنترل کیفیت نیروگاه های کشورمان) بودند که به موضوعات مهم و صنعتی ای از جمله چگونگی راه یابی به صنعت و ورود به بازار کار و توضیحاتی راجع به چگونگی و استخدام های شرکت ها و ارگان های مهم در رابطه با صنعت متالورژی پرداختند در پایان نیز فرصت پرسش و پاسخ به دانشجویان حاضر در جلسه داده شد که صوالات خود را در رابطه با موضوعات مرتبط به رشته مهندسی مواد و متالورژی بپرسند و پاسخ خود را دریافت نمایند . لینک یلم ضبط شده وبینار برای دسترسی سایر اعضا در این گزارش خدمت معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیوست می گردد . لینک کلیپ ضبط شده وبینار : https://drive.google.com/file/d/14Tkrv59sqi-P5DufG_jc4c50GaOFA2tx/view?usp=sharing