نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار بین المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا-دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی» در دانشگاه رازی برگزار گردید.

وبینار بین المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا-دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی» در دانشگاه رازی برگزار گردید.


وبینار بین المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا-دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی» در دانشگاه رازی برگزار گردید.

وبینار بین المللی «بررسی کمیت و کیفیت ترکیبات غذا-دارو با استفاده از روش متابولیک درصنعت کشاورزی و دارویی» توسط انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان ایرانی شرق آسیا روز دوشنبه 1399/7/28 ساعت 10 الی 12 در فضای اسکای روم برگزار شد.
در این وبینار جناب آقای دکتر امیر مدرسی (دکتری میکروبیولوژی پزشکی، فوق دکتری انکولوژی و علوم اعصاب و فوق دکتری نانومتریال) در مورد اثر ترکیبات ریزمغذی در صنعت غذا-دارو، نقش متابولومیک و مطالعه آن در گیاهان دارویی، نشانگرهای زیستی ترکیبات غذا-دارو با استفاده از تکنیک های متابولومیک، کنترل کیفیت و بهینه سازی ترکیبات غذا-دارو به ایراد سخن پرداختند. 
وبینار مذکور با استقبال و شرکت 60 نفر از کشور مالزی، دانشگاه های رازی، تهران، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، رامین اهواز، منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان، زنجان، یاسوج، آزاد سنندج، آزاد خوزستان، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، پژوهشگاه شیمی، مرکز رشد جهاد دانشگاهی ارومیه، محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، مرکز رشد کشاورزی و فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه و ...  همراه بود. 
در پایان، سمانه سنجابی دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی و دبیر انجمن علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی که برگزار کننده این وبینار بین المللی بودند، خاطرنشان کردند که با توجه به استقبال صورت گرفته در آینده نزدیک وبینارهای مشابهی را برگزار خواهند نمود.