نمایشگاه گل و گیاه زینتی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی منابع طبیعی برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه گل و گیاه زینتی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی منابع طبیعی برگزار شد.

نمایشگاه گل و گیاه زینتی توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی منابع طبیعی برگزار شد.


 

 

در تاریخ ۱۷/۹/۹۷کارگاهی تحت عنوان نمایشگاه گل و گیاه زینتی با مدیریت دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی الهام حسنی به مدت ۴ روز متوالی کاری توسط انجمن علمی گروه مهندسی منابع طبیعی در دانشکده علوم پایه واقع در دانشگاه رازی مرکزی برگزار گردید.

بسیاری از گونه های مرتعی و جنگلی جنبه های تزیینی و زینتی را دارد و گسترش و ترویج این گونه ها باعث تشویق مردم به حفظ و نگهداری این گونه های ارزشمند نظیر بلوط/بنه/کاج و… گردد.

ضمنا در این نمایشگاه گونه های زینتی سنتی نیز عرضه گردید.

همچنبن همراه با عرضه گیاهان فوق نحوه نگهداری و شرایط رشد و پرورش آنها نیز آموزش داده شد.