نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی «سیاست ها و ارزیابی پژوهش در دانشگاه رازی» ویژه اساتید

نشست هم اندیشی «سیاست ها و ارزیابی پژوهش در دانشگاه رازی» ویژه اساتید


نشست هم اندیشی «سیاست ها و ارزیابی پژوهش در دانشگاه رازی» ویژه اساتید

نظر به اهمّیت بنیادین «گفتگوی دانشگاهیان دربارۀ اهم مسائل مربوطه» و فواید بسیار آن از­جمله افزایش سطح مشارکت، همدلی، کمک به توانمندی مدیریت دانشگاه و غیره، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، هفتۀ پژوهش و فناوری را مناسبت بجایی دانست که نشستی مجازی با عنوان «گفتگویی پیرامون سیاست‌ها و ارزیابی پژوهش در دانشگاه رازی» را با حضور اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برگزار کند.

 

زمان: دوشنبه 17 آذر ماه 1399 ساعت 10 تا 12

پیوند (لینک) جلسۀ مجازی: http://vc5.razi.ac.ir/rxu96du81k3o/