نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست برخط «نظام بین الملل پس از کرونا» در دانشگاه رازی برگزار شد.

نشست برخط «نظام بین الملل پس از کرونا» در دانشگاه رازی برگزار شد.


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، از سلسله جلسات هم اندیشی استادان، نشست «نظام بین الملل پس از کرونا» را با سخنرانی دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی عضو هیأت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، امروز یکشنبه 99/3/25 ساعت 10 الی 12 به صورت مجازی در سامانۀ lms با حضور بیش از 130 نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برگزار نمود.