نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منابع بخش معارفی سی و پنجمین جشـنواره سراسـری قرآن و عـترت دانشـجویان اعلام شد.

منابع بخش معارفی سی و پنجمین جشـنواره سراسـری قرآن و عـترت دانشـجویان اعلام شد.


منابع بخش معارفی سی و پنجمین جشـنواره سراسـری قرآن و عـترت دانشـجویان اعلام شد.

فهرست منابع بخش معارفی سی و پنجمین جشـنواره سراسـری قرآن و عـترت دانشـجویان که شامل رشته های (آشنایی با احادیث اهل بیت (ع)، احکام، آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه، آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه، آشنایی با سیره معصومین (ع)،حفظ موضوعی قرآن کریم، آشـنایی با ترجمه و تفسیر قرآن کریم، پرسمان معارفی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی) می باشد، اعلام گردید.

تمـامی منـابع آزمون دارای فایـل الکترونیکی بوده و از طریق سـایت معاونت فرهنگی و اجتمـاعی وزارت علـوم به نشـانی https://farhangi.msrt.ir در دسـترس می باشد. 

همچنین نحوه برگزاری آزمون و تاریخ دقیق آن متعاقبا" اعلام خواهدشد.

برای دریافت فایل منابع روی عناوین کلیک نمایید.

 

منابع آزمون مرحله سراسری سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان