نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مفاخر کرمانشاه

مفاخر کرمانشاه


مفاخر کرمانشاه

 آیت‌الله شیخ هادی جلیلی کرمانشاهی

 

آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی

 

آیت‌الله حاج شیخ مجتبی محمدی عراقی

 

آیت‌الله شیخ مجتبی حاج آخوند

آیت‌الله سید مرتضی نجومی

 

 

در ادبیات  

 

در خوشنویسی      

 

در موسیقی  

 

در ورزش     

  •      حسن محبی
  •      علی مظاهری

 

در علوم     

  •      ابو حنیفه دینوری