نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه با دکتر اسماعیل شهبازی-پدر علم ترویج و توسعه روستایی

مصاحبه با دکتر اسماعیل شهبازی-پدر علم ترویج و توسعه روستایی


مصاحبه با دکتر اسماعیل شهبازی-پدر علم ترویج و توسعه روستایی

مصاحبه با جناب آقای دکتر اسماعیل شهبازی؛ پدر علم ترویج و توسعه روستایی در تاریخ هفتم مهرماه 1399 انجام پذیرفت که نتیجه آن در قالب توصیه نامه ای به مناسبت گرامی داشت روز روستا و عشایر در فرمت pdf در کانال تلگرامی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی و سایر کانال های دانشگاهی، استانی و ملی منتشر گردید. تعداد بازدید کنندگان فایل توصیه نامه در کانال انجمن علمی 951 نفر بوده و در سایر کانال ها و گروه های تلگرامی نیز نزدیک به 1000 بازدیدکننده داشته است.