مسابقه نجات تخم مرغ توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی سنقر برگزار شد. - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه نجات تخم مرغ توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی سنقر برگزار شد.

مسابقه نجات تخم مرغ توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی سنقر برگزار شد.


برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ ،که هدف از این مسابقه تشویق و ایجاد ایده در دانشجویان بوده است ،لذا دانشجویان ایده پرداز سازه های مهندسی خود را مطابق با قوانین مسابقه ساختند و در مسابقه شرکت کردند و داوران مسابقه طبق نظرات مهندسی خود و با توجه به مقررات داوری کردند و از نفرات ایده پرداز برتر تقدیر و تشکر شد،که به نفر اول ۱۰۰هزار ،نفردوم ۷۰،نفرسوم ۵۰،و نفرچهارم ۳۰هزار اهداگردید.

و اجرای مسابقه به شرح زیر است:

۱٫داوران سازه های شرکت کنندگان را وزن کردند و وزن سازه ها ثبت گردید.

۲٫پرتاب سازه ها به نوبت تعداد گروه ها و شرکت کنندگان، که از هرگروه فقد نمایندگان آن گروه حق پرتاب سازه را داشتند.

۳٫پرتاب سازه ها از ارتفاع ۱۰-۱۵متری.