مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی

مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی


به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج فارس تا فتح خرمشهر مسابقات جشنواره ورزشی درون دانشگاهی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی برگزار می‌گردد.