نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی


لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی :

 
  • زهرا چروریشی
  • فهیم خانی
  • محمدمهدی خسروی
  • میثم خسروی
  • زهرا رشیدی
  • محمدحسین شکری
  • هانیه غلامی
  • فاطمه مرادی
  • عرفان نجفی
  • سیناز نیازی