نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی

لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی


لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی

لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی :

 
  • اسما اختری
  • مریم الهیاری
  • فاطمه السادات حسینی
  • شاهد کرم بسی
  • لیلی کیانی