نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی


لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی: 

 

اسامی شورای مرکزی:

  • زهرا چروریشی
  • هانیه غلامی
  • زهرا رشیدی
  • سیناز نیازی
  • فهیم خانی 

 

اسامی افراد علی البدل:

  • محمدحسین شکری
  • فاطمه مرادی