نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان تولید محتوا با اولویت خیام، نجوم و نیشابور

فراخوان تولید محتوا با اولویت خیام، نجوم و نیشابور


فراخوان تولید محتوا با اولویت خیام، نجوم و نیشابور

دانشگاه نیشابور یکی از محورهای برنامه بزرگداشت خیام نیشابوری در سال 1400 را تولید محتوای علمی، فرهنگی و گردشگری با اولویت خیام، نجوم و نیشابور قرار داده است.

از اندیشمندان و علاقمندان دعوت به عمل می آید در صورت داشتن طرح‌هایی شامل سناریو یا فیلمنامه (حدود 10 دقیقه) به نشانی الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.

نشانی الکترونیکی: Khayyam.conf1400@gmail.com