نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صحبت‌های مهندس عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص رادیو رویش دانشگاه رازی

صحبت‌های مهندس عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خصوص رادیو رویش دانشگاه رازی


صحبت‌های مهندس عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص رادیو رویش دانشگاه رازی کرمانشاه را می شنوید.