نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد.

شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد.


شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد.

جلسۀ شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۴ در حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار شد و دبیر دبیران این مجمع از سوی اعضای شورای اجرایی انتخاب گردید.   

در این جلسه، دبیران منتخب دانشکده­ ها به بیان نقطه ­نظرات خود دربارۀ وضعیت فعلی انجمن­ های علمی دانشگاه، نقاط ضعف و قوت موجود و ارائه پیشنهادات کاربردی پرداختند.

مشکلات موجود در روند تایید درخواست­ های انجمن­ ها، نیاز به امکانات سخت­ افزاری، ارائه نظرات تخصصی درخصوص سامانه جامع امور فرهنگی و تنظیم تقویم سالیانه انجمن­ های علمی دانشگاه رازی از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود. در ادامه جلسه، مجموعه اقدامات انجام شده در دانشگاه و حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای تقویت هرچه بیشتر انجمن های علمی دانشگاه به اطلاع شورای اجرایی مجمع انجمن­ های علمی دانشگاه رسانده شد. همچنین مقرر گردید جلسات این شورا با حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به صورت منظم برگزار گردد.

 

در پایان جلسه، آقای یاسین نوروزی، دانشجوی دکتری رشته زراعت و دبیر انجمن تولید و ژنتیک گیاهی از سوی اعضای شورای اجرایی مجمع انجمن­ های علمی دانشگاه به عنوان دبیر دبیران انجمن­ های علمی دانشگاه رازی انتخاب شد.

 

ترکیب اعضای شورای اجرایی مجمع انجمن­ های علمی دانشگاه رازی به شرح زیر است:

  1. خانم رویا تابعی (دانشجوی دکتری زبان شناسی، دبیر منتخب دانشکده­ های ادبیات و علوم انسانی و تربیت بدنی)
  2. خانم فاطمه صادقی راد (دانشجوی کارشناسی حسابداری، دبیر منتخب دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)
  3. آقای حسام کهزادی (دانشجوی کارشناسی معماری، دبیر منتخب دانشکدۀ فنی ­مهندسی)
  4. آقای امید محمدی (دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دبیر منتخب انجمن ­های علمی بین رشته ­ای)
  5. آقای امیر حسین مصلحی (دانشجوی دکتری حرفه ای دامپزشکی، دبیر منتخب دانشکدۀ دامپزشکی)
  6. آقای امید ناطقی (دانشجوی کارشناسی ریاضی، دبیر منتخب دانشکده­ های علوم پایه و شیمی)
  7. آقای امیر حسین منصوری (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون، دبیر منتخب دانشکده کشاورزی سنقر)
  8. آقای یاسین نوروزی (دانشجوی دکتری زراعت، دبیر منتخب دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی)