نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «بررسی عملکرد رسانه ها در مقابل گروه های جهادی» برگزار شد.

سومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «بررسی عملکرد رسانه ها در مقابل گروه های جهادی» برگزار شد.


سومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «بررسی عملکرد رسانه ها در مقابل گروه های جهادی» برگزار شد.

کانون جهادعلمی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی سومین برنامه گفتگوی زنده را با حضور حسین بارانی فعال رسانه ای، با موضوع «بررسی عملکرد رسانه ها در مقابل گروه های جهادی» روز چهارشنبه 99.1.27 ساعت 23:15 شب به صورت مجازی از طریق پخش از اینستاگرام کانون جهادعلمی برگزار نمود.

 پخش از اینستاگرام کانون جهاد علمی:
https://instagram.com/jahad_elmi?igshid=1m6yqjh0zl1dc