نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سلسله نشست‌های کتابخوانی

سلسله نشست‌های کتابخوانی


سلسله نشست‌های کتابخوانی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، از سلسله نشست‌های کتابخوانی، اولین نشست با عنوان «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی (علی رضاقلی)» را با ارائۀ دکتر روح‌اله بهرامی عضو هیئت علمی گروه حقوق و تاریخ دانشگاه رازی روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۰۰ در بستر سامانۀ lms برگزار می گردد.

 

لینک برگزاری: https://vc۵.razi.ac.ir/rvj۶۶ctwwlcd

 

امیدواریم با مشارکت و همراهی یکدیگر بتوانیم برای ارتقاء فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گام محسوس و مؤثّری برداریم.