نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاد «گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی» در دانشگاه رازی تشکیل شد.

ستاد «گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی» در دانشگاه رازی تشکیل شد.


اولین جلسۀ ستاد «گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی» امروز چهارشنبه 3 دی ماه 1399 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار گردید.

در این جلسه مقررگردید، برنامه­ های ستاد در سه سطح برنامه­ ریزی و اجرا شود:

  1. اجرای همایش بین المللی سردار سلیمانی با رویکرد پژوهش ­محور توسط دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
  2. اجرای برنامۀ مشترک گرامیداشت سردار سلیمانی در روز 15 دی ماه 1399 به صورت وبینار
  3. اجرای برنامه ­های دانشجویی که توسط تشکل­ های دانشگاه برگزار می­ شود.