راه یابی دانشجوی دانشگاه رازی به مرحله کشوری مسابقات حفظ کل قرآن کریم - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه یابی دانشجوی دانشگاه رازی به مرحله کشوری مسابقات حفظ کل قرآن کریم

راه یابی دانشجوی دانشگاه رازی به مرحله کشوری مسابقات حفظ کل قرآن کریم


راه یابی جناب آقای مهدی پریزاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی به مرحله کشوری سی و چهارمین جشنواره قرآت و عترت دانشجویان کشور در رشته حفظ کل قرآن کریم را به جامعه دانشگاهی رازی به ویژه اساتید و دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی تبریک عرض می نماییم.