نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسۀ «شورای سیاست گذاری راهبردی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی» برگزار گردید.

دومین جلسۀ «شورای سیاست گذاری راهبردی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی» برگزار گردید.


دومین جلسۀ «شورای سیاست گذاری راهبردی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی» در تاریخ 1399.3.19 در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید.

گزارش روند اجرایی انتخابات مجازی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی و بحث و تبادل نظر در خصوص تبیین خط مشی فعالیت انجمن های علمی دانشجویی در سال جاری از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. شایان ذکر است که با راه اندازی سامانۀ جامع امور فرهنگی دانشگاه، انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی در سال 1399 برای اولین بار به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

شورای سیاست گذاری راهبردی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی، به عنوان مرجع اصلی سیاست گذاری کلان انجمن های علمی دانشجویی در اسفند ماه 1398 و با ترکیب ذیل شروع به فعالیت نمود:
1) دکتر طهماسب علی پوریانی (معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه)
2) دکتر عباس مهروان (معاون پژوهشی و اجرایی دانشکدۀ فنی مهندسی)
3) دکتر امیر رجب زاده (رئیس دانشکدۀ فن آوری های نوین)
4) دکتر جعفر معصوم پور (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا)
5) خانم دکتر لاله صالحی (عضو هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی)
6) دکتر احسان امیری (مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه)
7) آقای عابدین مرادی (کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه)
8) آقای محمّد بلادی نژاد (مسئول باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی)