نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «ضرورت جهاد سازندگی در کشور» برگزار شد.

دومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «ضرورت جهاد سازندگی در کشور» برگزار شد.


دومین برنامه گفتگوی زنده با موضوع «ضرورت جهاد سازندگی در کشور» برگزار شد.

کانون جهادعلمی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی دومین برنامه گفتگوی زنده را با حضورمهندس محمد علی حیدری دلگرم از نیروهای فرهنگی اسبق جهاد سازندگی، با موضوع: ضرورت جهاد سازندگی در کشور  روز شنبه ۹۹.۱.23  ساعت ۲۳ شب به صورت مجازی از طریق پخش از اینستاگرام کانون جهادعلمی برگزار نمود.

پخش از اینستاگرام کانون جهاد علمی:
https://instagram.com/jahad_elmi?igshid=1m6yqjh0zl1dc