نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دورۀ آموزش مجازی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی

دورۀ آموزش مجازی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی


دورۀ آموزش مجازی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، دورۀ آموزش مجازی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی را با تدریس آقای حامد پورجعفری روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم ارتباطات، به مدت 7 جلسه از ساعت 12 تا 14 ویژۀ عموم دانشجویان برگزار می نماید. همچنین گواهی پایان دوره به دانشجویانی که بیش از 12 ساعت در کارگاه حضور فعال داشته باشند اعطا می گردد. لازم به ذکر است 

 

سرفصل های دوره:

  • آیین نامه نشریات دانشجویی
  • حقوق مطبوعات
  • شیوه های تهیۀ گزارش
  • انجام مصاحبه
  • اخلاق در مطبوعات
  • خبرنویسی

 

ثبت نام از طریق تماس با شماره: ۰۹۳۷۳۲۱۰۶۰۳

 

ورود شرکت کنندگان به سامانه کارگاه فقط با گزینه میهمان امکان پذیر می باشد.

لینک ورود به اسکای روم
https://www.skyroom.online/ch/razi1399/raziuniversity