جلسه تخصصی اعضای باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گروه سرمایه گزاری پویش سهامدار عمده و مجری طرح تلکابین کرمانشاه - باشگاه دانشجویان

باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

جلسه تخصصی اعضای باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گروه سرمایه گزاری پویش سهامدار عمده و مجری طرح تلکابین کرمانشاه

جلسه تخصصی اعضای باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گروه سرمایه گزاری پویش سهامدار عمده و مجری طرح تلکابین کرمانشاه


جلسه تخصصی اعضای باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره گروه سرمایه گزاری پویش سهامدار عمده و مجری طرح تلکابین کرمانشاه

در این جلسه که روز سه شنبه چهارم شهریور ماه در دفتر تلکابین کرمانشاه انجام شد؛ اعضای باشگاه دانشجویان به ارائه دیدگاه‌ها و دغدغه‌مندی‌های خود در خصوص پروژه تلکابین در کرمانشاه پرداختند و بر تعامل با دانشگاه و بر استفاده از ظرفیت علمی پژوهشی دانشگاه رازی در انجام این پروژه تاکید داشتند.

در ادامه دکتر هادی کرمی مدیرعامل گروه سرمایه گزاری پویش افزود طرح تلکابین کرمانشاه ساده نیست بلکه پیوست های مختلفی در افق این پروژه دیده شده و به نوعی باید امیدوار بود با توجه به شرکت های بین المللی دخیل در  ملل و رستوران سنتی و تفریحات و ورزش های هیجانی تا رصد خانه  امیدواریم که بتوانیم از ظرفیت دانشگاهی و پژوهشی استان برای زیرساخت های پروژه مانند طرح انتقال  آب ، ایجاد تصفیه خانه های محدود ، مزرعه خورشیدی و حتی طرح های معماری در ساخت ابنیه ها استفاده کنیم و اعلام می کنیم که آماده ایم از هر طرح نوآورانه ای که در راستای انجام پروژه باشد حمایت کنیم.