ثبت نام کارگاه آموزشی روزنامه نگاری و نشریات دانشجویی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام کارگاه آموزشی روزنامه نگاری و نشریات دانشجویی

ثبت نام کارگاه آموزشی روزنامه نگاری و نشریات دانشجویی


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی در نظر دارد کارگاه آموزشی تخصصی روزنامه نگاری و نشریات دانشجویی را در روز جمعه 26 بهمن ماه 1397 در محل آمفی تئاتر گلستان فرهنگ و ادب برگزار نماید.

هزینه ثبت نام: 15000 تومان
مکان ثبت نام: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده هنر و معماری، طبقه دوّم، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

همراه با ارائه گواهی معتبر از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی
شماره تماس: (داخلی 17) 34274578-083