ثبت نام متقاضیان حضور در کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام متقاضیان حضور در کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

ثبت نام متقاضیان حضور در کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند؛ آن دسته از صاحبان امتیاز، مدیران مسؤول، سردبیران و فعالان نشریات دانشجویی که تمایل به حضور در کمیته اجرایی و یا هیأت نظارت بر انتخابات را دارند از سه شنبه 97.11.30 الی 97.12.4 به مدت سه روز کاری (سه شنبه، چهارشنبه و شنبه) جهت ثبت نام در ساعت اداری به کارشناس نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در پایان زمان ذکر شده به هیچ عنوان ثبت نام انجام نخواهد شد.