نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام الکترونیکی مرحلۀ دانشگاهی سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور

ثبت نام الکترونیکی مرحلۀ دانشگاهی سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور


ثبت نام الکترونیکی مرحلۀ دانشگاهی سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور

دانشجویان گرامی می توانید جهت ثبت نام مرحله دانشگاهی سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان کشور به سامانه جامع امورفرهنگی razi.polink.ir مراجعه نمایند.
 
 
 
آزمون رشته های بخش معارفی و حفظ به صورت مجازی و همزمان در تیرماه سال جاری برگزار می شود. نحوه و زمان برگزاری آزمون متعاقبا" اعالم خواهد شد.