نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی و جناب آقای دکتر طهماسب علی پوریانی

تقدیر و تشکر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی و جناب آقای دکتر طهماسب علی پوریانی


تقدیر و تشکر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی و جناب آقای دکتر طهماسب علی پوریانی

دکتر غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به ریاست دانشگاه رازی، مراتب تقدیر و تشکر خود را از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی و جناب آقای دکتر طهماسب علی پوریانی  ابراز داشتند.

در متن این نامه آمده است:

نظر به برگزاری شایستۀ برنامه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و علمی دانشجویان و ارتقای شاخص ها و رضایت جامعۀ دانشگاهی و دانشجویان فرهیخته از مجموعه عملکرد حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر صمیمانۀ خود را از عنایات و حمایت های جنابعالی و اهتمام و مساعی جناب آقای دکتر طهماسب علی پوریانی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و همکاران محترم حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه اعلام می دارم.

امید است با تدبیر و اهتمام جنابعالی و با توجه به سرمایه های ارزشمند انسانی و فضای کالبدی موجود در آن دانشگاه، شاهد افزایش تعاملات بین دانشگاه و ستاد فرهنگی وزارت متبوع باشیم.

 

با آرزوی توفیق الهی

غلامرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی