ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسط انجمن علمی معماری - آرشیو اخبار

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسط انجمن علمی معماری

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسط انجمن علمی معماری


ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی توسط انجمن علمی معماری

انجمن علمی- دانشجویی معماری در اردیبهشت ماه اقدام به برگزاری «یک روز با کتاب» با به نمایش گذاشتن حدود 100 جلد کتاب و مجله در محوطه دانشکده معماری نموده است. همچنین در این راستا به معرفی هفتگی کتاب خصوصاً کتاب‌های مرجع و پایه برای دانشجویان این رشته به مدت یک ماه پرداخته است.