بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری و فن بازار


زمان: 26 لغایت 29 آذر ماه 1398

ساعت بازدید: 9 صبح الی 17 عصر

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

با حضور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مؤسسات تحقیقاتی و نیز برخی از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی مرتبط

همراه با برگزاری کارگاه های آموزشی توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

کارگاه های توانمندسازی،

گپ پارک با موضوع تجربیات موفق از Start-up تا  Scale-up،

برگزاری pith با موضوع نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی، مشاوره تخصصی کسب و کار.

ویژه شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور، هسته ها، صاحبان ایده، کارکنان پارک ها و مراکز رشد، دانشجویان و دانش آموختگان، اعضای محترم هیأت علمی 

زمان کارگاه ها: 26 لغایت 28 آذر ماه در سال 5 نمایشگاه

لینک ثبت نام: utstpark.ir/utinvest-98