نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان مسابقۀ کتابخوانی «وصیت نامۀ امام خمینی(ره)» اعلام شد.

برگزیدگان مسابقۀ کتابخوانی «وصیت نامۀ امام خمینی(ره)» اعلام شد.


برگزیدگان مسابقۀ کتابخوانی «وصیت نامۀ امام خمینی(ره)» اعلام شد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، مسابقۀ کتابخوانی از «وصیت نامۀ امام خمینی(ره)» را در دو بخش کارمندی و دانشجویی روز پنجشنبه 15 خرداد ماه 1399 به صورت برخط در سامانۀ جامع امورفرهنگی دانشگاه برگزار کرد.

در این مسابقه شرکت کنندگان به 20 سؤال در مدت 15 دقیقه پاسخ گفتند که در نهایت افراد ذیل به عنوان برگزیده انتخاب شدند:

برگزیدگان بخش کارمندی (با کسب امتیاز واحد به ترتیب حروف الفبا):

  • جناب آقای جواد امیریان
  • جناب آقای امراله اوژل
  • سرکار خانم زهرا شکری
  • جناب آقای جلیل فرزندوحیبرگزیدگان بخش دانشجویی:

مقام اول: سرکار خانم صبازنده چشم

مقام دوم به صورت مشترک: جناب آقای آرمین امیریان و سرکار خانم کوثر بهرامی تبار

مقام سوم (به قید قرعه): جناب آقای محمد چاله چاله

 

برگزیدگان می توانند روزهای سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 خرداد ماه 1399 برای دریافت جوایز خود به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی (دانشکدۀ معماری، طبقۀ دوم، اتاق303) مراجعه نمایند.