نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیده شدن کانون هلال احمر دانشگاه رازی کرمانشاه در نهمین «آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران»

برگزیده شدن کانون هلال احمر دانشگاه رازی کرمانشاه در نهمین «آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران»


برگزیده شدن کانون هلال احمر دانشگاه رازی کرمانشاه در نهمین «آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران»

کانون هلال احمر دانشگاه رازی موفق به دریافت «تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران» در سال ۱۳۹۸ شد، و جزو 32 تندیس اهدا شده به افراد و مجموعه های فعال دانشگاه های کل کشور در موضوع فداکاری، قرار گرفت.

این موفقیت را به جامعه دانشگاه رازی و تمامی اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه تبریک  عرض می نماییم.