نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه نرم افزار تحلیل انرژی ساختمان DesignBuilder در اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه

برگزاری کارگاه نرم افزار تحلیل انرژی ساختمان DesignBuilder در اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه


کارگاه نرم افزار تحلیل انرژی ساختمان، DesignBuilder به مدت 15 ساعت و 5 روز متوال از 8 الی 12 دی ماه 98 در محل اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمانشاه برگزار گردید. در این کارگاه 5 روزه تعداد 13 نفر از اعضای محترم آن اداره در کارگاه شرکت نموده و در پایان دوره گواهی شرکت در کارگاه به ایشان تقدیم شد. مدرس دوره آقای مهندس معین شمس، کارشناس ارشد معماری از دانشگاه رازی کرمانشاه بودند.