برگزاری کارگاه عملی «پایان نامه نویسی و مقاله نویسی با تأکید بر انتخاب موضوع و بیان مسئله» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه عملی «پایان نامه نویسی و مقاله نویسی با تأکید بر انتخاب موضوع و بیان مسئله»

برگزاری کارگاه عملی «پایان نامه نویسی و مقاله نویسی با تأکید بر انتخاب موضوع و بیان مسئله»


به همت انجمن علمی-دانشجویی روانشناسی کارگاهی تحت عنوان «مقاله نویسی» با محوریت آموزش کامل و جامع مقاله نویسی و پایان نامه نویسی با تدریس محسن امیری، داور مقالات بین المللی، به مدت 9 ساعت در محل دانشکده علوم اجتماعی سالن حکمت با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.

در جلسه ی اول توضیحاتی در باب سایت‌های خارجی و داخلی مقاله های ثبت شده ارائه شد و سپس در جلسه دوم از بیان مسئله و مسائل اماری مقالات و دیگر نکات ریز و درشت و همچنین تمرین عملی به فراگیران آموزش داده شد.