نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه برخط «مدیریت روابط عاطفی»

برگزاری کارگاه برخط «مدیریت روابط عاطفی»


برگزاری کارگاه برخط «مدیریت روابط عاطفی»

کانون همیاران سلامت دانشگاه رازی، سومین کارگاه از سلسله کارگاه های آنلاین مهارت های زندگی دانشجویی را با عنوان کارگاه «مدیریت روابط عاطفی» با تدریس خانم منا عزیزی از مشاورین مرکز مشاوره روز پنجشنبه 27 آذر ماه 1399 به صورت مجازی برگزار کرد.