نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران

برگزاری کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران


برگزاری کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران

ه همت انجمن علمی کشاورزی و کارآفرینی و با همکاری جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارگاه اصول کاشت، داشت و برداشت زعفران با تدریس جناب آقای یاسین نوروزی دانشجوی دکتری زراعت در تاریخ 2 دیماه 98 با حضور 17 نفر از شرکت کنندگان برگزار گردید. در ابتدا مدرس کارگاه به معرفی و اهمیت اقتصادی گیاه زعفران در ایران و جهان پرداختند. ایشان در ادامه مباحث اصولی و علمی کاشت داشت و برداشت زعفران شامل، آماده سازی زمین، انتخاب بذر مناسب، عملیات وجین، کودپاشی، آبیاری، برداشت و بسته بندی زعفران را به فراگیران دوره آموزش دادند. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی داده شد.