برگزاری کارگاه آموزشی «مکاتبات آکادمیک» - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی «مکاتبات آکادمیک»

برگزاری کارگاه آموزشی «مکاتبات آکادمیک»


به همت انجمن علمی-دانشجویی علوم زیستی مدیریت ورزشی کارگاه آموزشی تحت عنوان «مکاتبات آکادمیک» با تدریس دکتر احسان امیری، دکترای فیزیولوژی ورزش، به مدت 2 ساعت با حضور جمعی از دانشجویان (20 نفر) برگزار شد.

محورهای کارگاه به شرح زیر است:

  • آشنایی با چهارچوب و اصول  مکاتبه با مراکز علمی
  •  آشنایی با محتوای درخواست های علمی و نحوه تقاضا
  • آشنایی با ارسال مقالات علمی به دانشگاه های خارج از کشور
  •  آشنایی با چگونگی ارتباط با اساتید خارج از کشور جهت برقراری ارتباطات علمی